Omgaan met (zelf)stigma

Bewustwording en inzicht in de effecten van (zelf)stigma.

Veel mensen ondervinden bewust en onbewust hinder van (zelf)stigma in hun leven en in hun omgeving. Stigma kan een sterk beperkende factor zijn in iemands herstel. Om meer inzicht en bewustwording te creëren op het effect van stigma, gaan we in 6 bijeenkomsten in op het onderwerp (zelf)stigma.

Zelfstigmatisering is een onbedoeld gevolg van een psychische aandoening. Het is vaak een onbewust proces dat diep ingrijpt op jou als persoon. Denk aan teleurstelling, verdriet en moedeloosheid als het gaat om persoonlijke en maatschappelijke doelen. Je voelt je minderwaardig, je ziet jezelf niet voor vol aan, hebt weinig zelfrespect en een vaag zelfbeeld. Het zijn zaken die dikwijls onbesproken blijven. In deze interactieve cursus komen ze wel ter sprake.

In elke bijeenkomst komt een stukje theorie aan bod, maken we oefeningen uit de werkmap en wisselen we ervaringen uit. We gaan aan de slag met de volgende onderwerpen: (zelf)stigma, rol van (zelf)stigma in de media, self-fulfilling prophecy, zelfverwijt en eigen kwaliteiten.

De training Omgaan met (zelf)stigma bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2,5 uur. Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen aan peersupporthouten@lister.nl of door het aanmeldformulier hieronder in te vullen.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze training. Je krijgt van ons koffie, thee en een trainingsmap.

Aanmeldformulier