Herstelactiviteiten

Activiteiten bij De Uitdaging staan altijd in het teken van herstel. Dat kan bijvoorbeeld zijn door er samen over te praten met gelijkgestemden, door een film te kijken of door te luisteren naar iemands herstelverhaal. Psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maken helpt vaak in het herstel. Bij deze activiteiten vindt je herkenning en erkenning. Je wordt gezien en gehoord en vindt er verbinding. Je ontdekt dat je niet de enige bent. Het begrip van anderen voor jouw situatie geeft je steun.

Er worden inspiratiebijeenkomsten georganiseerd met steeds wisselende thema’s en er zijn doorlopende herstelgroepen voor mensen met gelijke ervaringen. Aanmelden kan via onderstaand formulier of telefonisch via 06-83 802 804.

Inspiratiebijeenkomsten

In het najaar worden iedere maand twee inspiratiebijeenkomsten georganiseerd met een wisselend thema. Zodra meer bekend is over de inhoud en de tijden zullen we dat hier en op onze Facebookpagina vermelden.

Herstelgroep ASS

In deze groep worden de problemen besproken waar je tegenaan loopt in je dagelijks leven met autisme. De onderwerpen van het gesprek worden van tevoren door de groep zelf vastgesteld. Voordat het gesprek begint krijgt iedereen de gelegenheid om te delen hoe het gaat. Als het gewenst is wordt verder gepraat over een thema dat in het welkomstrondje ter sprake komt.

Iedere twee weken op dinsdagavond van 19.00-21.00 uur komt de groep bij elkaar.

7, 21 januari 2020
4, 18 februari
3, 17, 31 maart

Wil je ook deelnemen, meld je dan aan via het formulier onderaan deze pagina of bel naar 06-83 802 804.

Aanmeldformulier