De Uitdaging

De Uitdaging is een plek waar je jezelf mag zijn en waar je jezelf kunt ontwikkelen. Er is ruimte voor een gesprek tussen mensen met gelijke ervaringen en uitdagingen (peer-to-peer support). Tijdens de inloopuren kun je gewoon binnen lopen voor een kop koffie/thee, een praatje of een spelletje doen.

Op andere momenten gebruiken we de inloopruimte voor workshops en trainingen om je te ontwikkelen. Daarbij kun je denken aan trainingen rondom zelfhulp en herstel, zoals bijvoorbeeld de WRAP (Wellness Recovery Action Plan). Het gaat er om dat je kunt ontdekken wat voor jou belangrijk is in het leven en waar jij je goed bij voelt.
Zodat je handvatten vindt om zelf vorm en inhoud aan je leven te geven.
Waar mogelijk zoeken we verbinding en aansluiting met andere initiatieven in Houten.

Peersupport

De Uitdaging draait op basis van peersupport en gelijkwaardigheid.
We maken ruimte voor mensen om hun eigen herstelproces vorm te geven en te volgen.
Peers, oftewel gelijken, zijn mensen met een vergelijkbare achtergrond of situatie
die op grond daarvan op allerlei vlakken herkenning bij elkaar vinden.
Iedereen geeft zijn eigen vorm aan zijn/haar herstelproces en heeft een eigen tempo.
We steunen elkaar en moedigen elkaar aan om stappen te zetten in je herstelproces.

Voor wie is De Uitdaging?

De Uitdaging is er voor mensen die af en toe psychische hulp nodig hebben en hun naasten.

Vacatures

Regelmatig zijn we op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen.
Op de pagina met vacatures kun je zien naar wie we op zoek zijn.
Maar het kan ook zijn dat je een ander idee hebt wat je binnen De UitdagingĀ zou willen doen.
Ook dan nodigen we je graag uit om contact op te nemen.
We gaan graag met je in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

De Uitdaging: Durf samen te vertrouwen in herstel.